Jag debuterade som författare 2017 och har därefter skrivit ytterligare två böcker.

Innan dess arbetade jag som journalist inom dags- och veckopress. Min längsta anställning (15 år) var som fiktionschef på Allers, där jag hade det övergripande ansvaret för tidningens noveller och romaner.


UTBILDNINGAR


Skurups folkhögskola

Journalistik/PR (1975)

 

Göteborgs universitet

Frilansjournalistik (2008)

 

Linnéuniversitetet

Att skriva barnlitteratur (2015)

Kreativt skrivande II – den litterära textens kontexter (2016)

Kreativt skrivande III – konstnärligt arbete (2017)

 

Luleå tekniska universitet

Kreativt skrivande 2 – Manusutveckling (2016)

Kreativt skrivande 3 – Litterär gestaltning (2017)

 

Skurups folkhögskola

Skrivpedagoglinjen (2019)


Jönköpings universitet

Att skriva barnlitteratur – litterär gestaltning i bilderboken (2020)